Bireysel Paketler

 • SUNMAX PP24 HP 185
 • SUNMAX PP30 HP 225
 • Çalışma Prensibi
  Basınçlı Boyler İç Kesiti

  √ Çevre dostudur (h:58 cm)    √ Bakteri oluşturmaz (lejyonel hastalığı)

  √ Uzun ömür (Paslanmaz 316L)     √ Yüksek performans

  √ Kireç tutmaz     √ Hijyenik sıcak su üretimi

  √ Minimum bakım

  Vakum Tüp

  √ Teknolojik yapısı gereği, güneşi ışınımını dik olarak alması

  √ Isı kaybı çok düşük olması

  √ Silindirik yüzeyi sayesinde toz tutmama özelliği

  √ Yağmur ve rüzgar yardımı ile kendi kendini temizleme özelliği

  √ Antifrize ihtiyaç olmaması

  √ Paslanmaz ve tıkanmaz

  √ Arıza halinde kolayca ve tek tek değiştirilebilme özelliği

  Vakum tüp, iç içe geçmiş iki cam tüpün üst kısımlarından birbirlerine kaynatılması ve büyük tüpün alt kısmının kapatılması sonucunda oluşmuştur. İki tüp arasındaki hava, büyük tüpün alt kısmından emilerek dışarı atılır ve sızdırmazlığı sağlanır. İç içe geçmiş bu iki tüpün arasındaki vakum basıncı 5×10-3 Pa.’dır. Bu sayede ısı transferindeki ve ısının depolanmasındaki kayıplar minimuma indirgenmiştir. Bu tüpler oldukça güçlü ve saydam bir yapıya sahiptir. 2.5 cm çapında yağan doluya dayanır ve yüksek kalitede borosilikatlı camdan imal edilmiştir. İçteki tüpün dış yüzeyi özel bir seçici yüzeyle kaplanmıştır. Seçici yüzey kaplaması için (Al-N/Al) kullanılmaktadır. NASA tarafından bulunan seçici yüzey sayesinde, güneş ışınları mükemmel bir şekilde emilip ısıya çevrilir ve yansıma minimum düzeye indirgenir.

 • Neden SUNMAX?