Isı Pompası Nedir ve Nasıl Çalışır?

 •  

  1- Çevreden ısının alınması, ısı pompasının evaporatöründe gerçekleşir. Burada soğutucu sıvı sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile buharlaşarak enerji kazanır.
  2- Gaz halindeki soğutucu sıvı kompresörde sıkıştırılır. Bu sıkışma sırasında basınç ve sıcaklık artar.
  3- Kapalı devre içerisinde soğutucu, sıvılaştırıcı üzerinde dolaşarak ısıtma sistemi sıvısını ısıtır.
  4- Soğutma işlemi sayesinde, soğutucu sıvı tekrar likit konuma dönüşür. Evaporatörden geçen soğutucu sıvının basıncı ve sıcaklık derecesi düşerek tekrar çevreden ısı soğuracak duruma gelir.
  Bu noktada çevrim tekrar başlar.

   

  Isı pompalı bir ısıtma sistemi; ısı kaynağı, ısı pompasının kendisi, ısı dağıtım ve depolama sistemlerinden oluşur. Isı pompasının kapalı devresi içindeki soğutucu sıvı, ısının dağıtımından ve taşınmasından sorumludur.
  Isı pompaları düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan aldığı ısıyı daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama aktaran sistemlerdir.
  Bu çevrim dış bir enerji kaynağı sayesinde gerçekleşir ve yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan daha düşük sıcaklıktaki bir ortama doğru gelişen doğal ısı transferinin tersidir.
  Isı pompası sistemlerinin en önemli özelliği, çevrimin oluşması için harcanan enerjiden daha fazlasını kaynaklar arasında transfer edebilmesidir.